Vilka möten?

Att samla människor till möte är en dyr affär, mätt i resor och förlorad arbetstid. Höga krav måste därför ställas på kvalitet – mötet måste vara effektivt.

Ett effektivt möte

För oss är ett effektivt möte ett möte där så många som möjligt är aktiva och kommer till tals. Samtidigt måste mötet hela tiden styras mot det syfte man satt upp. De som talar mycket kan behöva dämpas lite och de tysta kan behöva lyftas. Det är här vi kommer in. Vi hjälper dig att skapa effektiva möten. Våra moderatorer är experter på att skapa möten där människor verkligen möts.

Konferens eller processmöte?

Vi skiljer på två mötestyper: konferenser och interna processmöten. En konferens har i regel talare och publik medan processmöten involverar alla deltagarna aktivt och ofta genomförs internt. På konferenserna är det ibland flera hundra deltagare medan processmötena oftast består av färre än 30 personer. Vi har moderatorer för båda mötesslagen: konferencierer för konferenserna och processledare för processmötena.