Monica Utterdahl


Monica-Utterdahl_320x240Monica Utterdahl
leder processer i lednings- och arbetsgrupper som vill utveckla verksamhet och samarbete. Hon arbetar även med konflikthantering och medling. Genom sin breda erfarenhet som linje- och stabschef är hon väl förankrad i näringslivet. Monica är kunnig, rak och lyhörd. Monica leder gruppens processer med lugn, tydlighet och mycket klokskap. Hon har en förmåga att få människor att känna sig trygga och delaktiga. Monicas långa erfarenhet av arbete med grupprocesser har givit henne en god förmåga att stödja gruppers utveckling. Monica har genomgått Ordrums Diplomutbildning till Mötesledare, steg 1-2.