Moderator.se – vilka är vi?

Moderator.se är ett nätverk skapat av moderatorer. Vi är inte en vanlig förmedlingstjänst. Vi är ett antal personer med samma grundtankar kring hur man skapar det goda mötet. Alla moderatorer på Moderator.se erbjuds en utbildning som bygger på Möteskokboken 1 och 2.

MkbI+II_omslag_ill

Edutainment, underhållning eller blodigt allvar?

Många av våra moderatorer har flera strängar på sin lyra och är förutom skickliga mötesledare också föreläsare, musiker, improvisationsskådespelare eller stå-uppkomiker. Vill du ha både en moderator, en föreläsare och en underhållare så kan du få allt i en och samma person.

Experter på processer!

En vanlig fråga när det handlar om konferenser är om man måste ha en moderator som verkligen kan ämnet. Vårt svar är att det ofta är en fördel om moderatorn inte är ämnesexpert för då kommer hon att våga ställa förklarande frågor kring begrepp och definitioner. Påfallande ofta visar det sig sedan att många i rummet hade samma frågor. Moderatorn är expert på att skapa goda möten och den expertkunskapen är viktigast i mötesledarrollen.