Mia Peterson


Mia Peterson
är utbildare, processledare och coach. Hon arbetar även som föreläsare, aktör och dramapedagog. Mia har en fil. kand. i dramapedagogik samt studier i genusvetenskap, utbildningar som UGL, HALT, Värdesättande samtal och organisationspedagogik i bagaget. Mia är (tillsammans med Fredrik Mattsson) kursansvarig för Ordrums Mötesledarkurs. Mia har varit verksamhetsledare för Teatertakets uppdragsverksamhet i Uppsala.