Mattias Flising

Mattias_FlisingMattias Flising är processledare och moderator, för honom är ”en sanning bara en dålig ursäkt för att slippa diskutera”. Han trivs bäst i de öppna processerna, med brainstorming, påverkanstorg och Open Space. Målet är att få deltagare att tänka i nya banor, ställa sig nya frågor och hitta gemensamma lösningar istället för att fastna i skyttegravspositioner. Tekniken är provocerande frågor, vilda fantasier och öppna mötesformer, men han kan samtidigt konkretisera fantasierna till strategier och frågorna till handlingsplaner. Mattias har också utvecklat flera metodmaterial. Mattias har genomgått Ordrums Diplomutbildning till Mötesledare, steg 1.