Marie Westling

Marie Westling är processledare och utbildare i workshopsteknik och metoder för att leda och stödja grupper och utveckling. Marie har sex års erfarenhet av arbete med utbildning och kompetensplanering inom statliga myndigheter. Marie har studerat beteendevetenskap och pedagogik och är även utbildad MOD-ledare med fokus på etnicitet och diskriminering. Som processledare leder Marie både små och stora konferenser, workshops, utbildningar, teambuildingaktiviteter m. m. Marie har genomgått Ordrums Diplomutbildning till Mötesledare, steg 1-4.