”Future with Asia”

Vi var moderatorer och ledde konferensen ”Future with Asia” i regi av Sida och Utrikesdepartementet. Deltagarna, ca 150 personer, kom från ett 20 tal länder, och var alla organiserade i olika frivilligorganisationer. Konferensens syfte var dels att studera vilka utmaningar de olika frivilligrörelserna i Sverige och Asien står inför och dels att se vad de skulle kunna lära av varandra. Bland deltagarna på konferensen fanns Bo Göransson, Sidas Generaldirektör, Martha Chen, forskare från Harvard, dåvarande Utrikesminister Anna Lindh samt människorättsadvokaten D.J. Ravindran. Moderator var Erik Mattsson.