Kick off för Serneke

Under en heldag i oktober 2018 höll entreprenadföretaget Serneke kick off på hotell Steam i Västerås. Dagen bestod dels i en regelrätt konferens med föreläsningar och paneldebatter, dels i en workshop del där samtliga 400 deltagare aktiverades, och dels i en middag med prisutdelning och underhållning på kvällen. Frida Zetterström var mycket uppskattad moderator och konferencier under hela dagen och kvällen samt under workshopen. Uppdraget innefattade allt från att intervjua ledningsgruppen på scenen till att dela ut ”Serneke Awards” på kvällen.