”Förtroendekris i Svenska Kyrkan”

Sofia Karlsson var moderator för lunchseminariet ”Förtroendekris i Svenska Kyrkan” som arrangerandes i samband med kyrkomötet 2008. Deltagare bland annat ärkebiskopen Anders Wejryd.

Kyrka