Förebygg.nu

Marit Larsdotter var moderator under konferensen Förbygg nu i regi av Alkoholkommittén, Statens Mobilisering mot narkotika och Länsstyrelsen Västra Götalands län, Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen, Polismyndigheten i Västra Götaland och Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, Kunskapskällar´n Göteborgs Stad, Drogförebyggarna Västra Götaland och Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland. Övriga moderatorer under dagarna var Erik Blix och Britt-Marie Mattsson.

Clownferens i Malmö

Erik Mattsson var moderator på den Clownferens som anordnades den 31/5 i Malmö. Konferensen – som var mer än en vanlig konferens – hade till syfte att avsluta ett utvecklingsprojekt för sjukhusclowner inom Clownronden i Skåne. Bland talarna fanns läkare, forskare och clownerna själva. På scenen fanns också Caroline Simonds, som själv var med och grundade den första professionella gruppen av sjukhusclowner (The Big Apple Circus Clown Care Unit) i New York. Med bland talarna fanns också Clownrondens beskyddare Bodil Jönsson, professor i Lund.

Sveriges Barnläkarförening, Helsingborg

Erik Mattsson, ledde plenumdelen under Barnläkarveckan 2006. Dagens två teman var Omsorgssvikt samt Säkerhet i vården och bland talarna fanns: professor Anders Broberg, lagman Pia Johansson, fil dr Karin Lundén, Socialstyrelsens Per Manhem, professor Sidney Dekker, överläkare Johan Bobeck samt docent Ulf Westgren och Boel Andersson Gäre.

Konsumentdagen, Stockholm

På scenen på Mondo vid Medborgarplatsen i Stockholm, inför 220 personer, samtalade man om rättvis handel med Maria Erixon, Nudie Jeans, Hanna Johansson från Fair Trade Center och Renée Andersson miljö- och etikansvarig på Indiska. Moderator var Marit Larsdotter.

”Mötet med barnet”, Stockholm

Socialdepartementet arrangerade i samarbete med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting en nationell konferens om hur vi bäst tillgodoser barns och ungas särskilda behov inom vården. Bland talarna fanns socialminister Berit Andnor, Ylva Johansson, Vård- och äldreomsorgsminister, Anders Hjern, Socialstyrelsen, Kjell Asplund, Generaldirektör Socialstyrelsen, Håkan Sörman, VD Sveriges kommuner och Landsting samt Lena Nyberg, Barnombudsmannen. Moderator var Erik Mattsson.

Hiv/Aidskonferens, Härnösand

Närmare 100 deltagare från olika delar av världen möttes under tre dagar på en internationell konferens på temat hiv/aids. Syftet var att öka och förstärka svenska enskilda organisationers hiv/aidsinsatser i utvecklingssamarbetsländerna och nå de organisationer som inte primärt arbetar med hiv/aidsfrågan. Bland talarna fanns Alex Coutinho, läkare från Uganda, Clement Mufuzi, Zambia, Marika Fahlén, UD och Lennart Hjelmåker, världens förste aidsambassadör. Moderator var Charlotte Signahl, Moderator.se

Regeringens lansering av ”Gemensamt ansvar”

Vi var moderatorer och ledde regeringens lansering av propositionen ”Gemensamt ansvar” som handlar om en ny svensk utrikespolitik. Lanseringen gjordes i Folkets Hus i Stockholm inför 400 personer. Med bland talarna fanns Jan O Karlsson, bistånds- och migrationsminister; Mona Sahlin, Demokrati- och integrationsminister; Margareta Winberg, vice statsminister; Maria Norrfalk Sidas generaldirektör; Ulf Pehrsson, Ericsson; Agnes Aboum, TAABCO, Kenya; Margareta Grape Svenska Kyrkan m fl. Moderator var Erik Mattsson.

Fyriskonferensen

Vi ledde Fyriskonferensen i regi av Uppsala Läns Landsting och Försäkringskassan. Temat var ”Utvecklingen av samhällets insatser för människor med psykiska funktionshinder”. Förutom konferensledandet stod vi också för ett av inslagen på tema kommunikation. Bland talarna fanns bl a teologen Görel Byström Janarv och Susanna Ehdin, forskare och författare. Moderatorer var Erik Mattsson, Moderator.se och Fredrik Mattsson, Moderator.se.

”Future with Asia”

Vi var moderatorer och ledde konferensen ”Future with Asia” i regi av Sida och Utrikesdepartementet. Deltagarna, ca 150 personer, kom från ett 20 tal länder, och var alla organiserade i olika frivilligorganisationer. Konferensens syfte var dels att studera vilka utmaningar de olika frivilligrörelserna i Sverige och Asien står inför och dels att se vad de skulle kunna lära av varandra. Bland deltagarna på konferensen fanns Bo Göransson, Sidas Generaldirektör, Martha Chen, forskare från Harvard, dåvarande Utrikesminister Anna Lindh samt människorättsadvokaten D.J. Ravindran. Moderator var Erik Mattsson.