Hiv/Aidskonferens, Härnösand

Närmare 100 deltagare från olika delar av världen möttes under tre dagar på en internationell konferens på temat hiv/aids. Syftet var att öka och förstärka svenska enskilda organisationers hiv/aidsinsatser i utvecklingssamarbetsländerna och nå de organisationer som inte primärt arbetar med hiv/aidsfrågan. Bland talarna fanns Alex Coutinho, läkare från Uganda, Clement Mufuzi, Zambia, Marika Fahlén, UD och Lennart Hjelmåker, världens förste aidsambassadör. Moderator var Charlotte Signahl, Moderator.se

Regeringens lansering av ”Gemensamt ansvar”

Vi var moderatorer och ledde regeringens lansering av propositionen ”Gemensamt ansvar” som handlar om en ny svensk utrikespolitik. Lanseringen gjordes i Folkets Hus i Stockholm inför 400 personer. Med bland talarna fanns Jan O Karlsson, bistånds- och migrationsminister; Mona Sahlin, Demokrati- och integrationsminister; Margareta Winberg, vice statsminister; Maria Norrfalk Sidas generaldirektör; Ulf Pehrsson, Ericsson; Agnes Aboum, TAABCO, Kenya; Margareta Grape Svenska Kyrkan m fl. Moderator var Erik Mattsson.

Fyriskonferensen

Vi ledde Fyriskonferensen i regi av Uppsala Läns Landsting och Försäkringskassan. Temat var ”Utvecklingen av samhällets insatser för människor med psykiska funktionshinder”. Förutom konferensledandet stod vi också för ett av inslagen på tema kommunikation. Bland talarna fanns bl a teologen Görel Byström Janarv och Susanna Ehdin, forskare och författare. Moderatorer var Erik Mattsson, Moderator.se och Fredrik Mattsson, Moderator.se.

”Future with Asia”

Vi var moderatorer och ledde konferensen ”Future with Asia” i regi av Sida och Utrikesdepartementet. Deltagarna, ca 150 personer, kom från ett 20 tal länder, och var alla organiserade i olika frivilligorganisationer. Konferensens syfte var dels att studera vilka utmaningar de olika frivilligrörelserna i Sverige och Asien står inför och dels att se vad de skulle kunna lära av varandra. Bland deltagarna på konferensen fanns Bo Göransson, Sidas Generaldirektör, Martha Chen, forskare från Harvard, dåvarande Utrikesminister Anna Lindh samt människorättsadvokaten D.J. Ravindran. Moderator var Erik Mattsson.