Göteborg International Film Festival

gffAlla mår bra?! Var rubriken för ett seminarium om filmarbetares arbetsmiljö som arrangerade av Teaterförbundet och dess filmavdelning under årets Göteborg International Film Festival. Nicklas Kartengren från Moderator.se ledde ett panelsamtal med filmarbetare, Arbetsmiljöverket, filmproducenter, skyddsombud m fl och diskuterade olika sätt att bedriva arbetsmiljöfrågor för att stärka den svenska filmproduktionen.

Sahlin, Wetterstrand och Schyman

Några av Sveriges mäktigaste kvinnor har klivit av sina partiledarposter och står redo att möta nya utmaningar. För första gången någonsin samlades Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Gudrun Schyman för ett samtal om maktens strukturer i Sverige. Samtalet leddes bland annat av Sofia Karlsson från Moderator.se och hölls på Rival i Stockholm 20 augusti.

SNSF

Erik Mattsson var moderator under tre dagar under SNSFs (Svensk njurmedicinsk förening) årliga konferens. Temat för årets möte var ”Nutidsinspiration och framtidsvisioner”! SNSF:s Njurmedicinska Vårmöte 2011 hölls på Chalmers i Göteborg.

 

Tjejjouren.se

Sveriges alla tjejjourer samlades för stormöte för att diskutera och ta beslut om deras gemensamma satsning tjejjouren.se  Sofia Karlsson var mötesledare och moderator och bidrog till att mötet blev en succé.

CAN-Dagen

Nicklas Kartengren var talare och moderator vid ”CAN-Dagen – Vart femte barn”, en konferens om barn i familjer med missbruk. Under dagen ingick en utfrågning av Maria Larsson (KD) och ett panelsamtal.

Avfall i nytt fokus

Är avfall en resurs eller en belastning? Både och, och mycket mer. Det konstaterade över 160 deltagare från avfallsområdet från Luleå i norr till Lund i söder, som möttes i Borås på tvådagarskonferensen Avfall i nytt fokus 22-23/9. Ordrums och Moderator.se:s Erik Mattsson och Marit Larsdotter ledde konferensdagarna. Konferensens talare erbjöds också en tvådagarkurs i presentationsteknik i Ordrums regi. Arrangörer var det IVL-ledda forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering och forskningssatsningen Waste Refinery som koordineras av SP.

Socialstyrelsen, Almedalen

Charlotte Signahl var moderator för flera samtal under Almedalsveckan i regi av Socialstyrelsen. Rubrikerna var bl. a. Etiska dilemman, Vanvård av placerade barn och Helt galet! Fakta och myter om psykisk sjukdom och Bli gammal i rätt kommun.

.

Academedia + Academedia = Eductus

Ordrums Fredrik Mattsson och Charlotte Signahl var i slutet av mars moderatorer då Sveriges största utbildningsföretag Academedia höll tvådagarskonferens på Tanumstrand i Bohuslän. Academedia Jobb och Academedia SFI gick under konferensen in under det gemensamma varumärket Eductus. De cirka 300 deltagarna arbetade också intensivt i fyra olika workshops på tema integration, ungdomar, rehab och arbetsgivarrelationer.

Svensk miljöteknik

Erik Mattsson var moderator på SWENTECs/Regeringskansliets seminarium om svensk miljöteknik den 8 februari. Bland talarna fanns SWENTEC ordförande, Kristina Alsér, landshövding i Kronoberg samt SWENTECs verksamhetschef Berit Gullbransson. Talade gjorde också bland andra Sidas generaldirektör Anders Nordström.

 

D som i demokrati, Stockholm

Den 10/3 gick konferensen ”D som i demokrati och dialog” av stapeln i Stockholm. Konferensen arrangeras av organisationer inom den ideella sektorn och årets tema var förnyelse. Erik Mattsson, Moderator.se var moderator för konferensen och Charlotte Signahl, Moderator.se ledde ett av samtalen. Läs mer på konferensen hemsida www.dsomidemokrati.se


Folkrätt för barn i Eskilstuna

Moderator.se – vårt nätverk – fick äran att moderera den nationella konferensen ”Folkrätt för barn” i Eskilstuna med över 300 deltagare. Moderator var Erik Mattsson. Arrangörer var Barnrättsakademin, Landstinget i Sörmland, Stiftelsen Almänna Barnhuset, Sveriges Kommuner och landsting i samarbete med Barnombudsmannen och Eskilstuna kommun.

”Förtroendekris i Svenska Kyrkan”

Sofia Karlsson var moderator för lunchseminariet ”Förtroendekris i Svenska Kyrkan” som arrangerandes i samband med kyrkomötet 2008. Deltagare bland annat ärkebiskopen Anders Wejryd.

Kyrka

Hur tas akademikernas kunskap tillvara?

Sofia Karlsson modererade samtal om akademikers kunskap och  överutbildning som Saco anordnade under Almedalen 2008. Medverkade gjorde bland annat
Anna Ekström,  dåvarnde Sacos ordförande, Irene Wennemo, dåvarnade  LO:s näringpolitiska chef, och Jens Spendrup, VD för Spendrups Bryggeri.

VIKTig, ung och stolt

Erik Mattsson var moderator under tvådagarskonferensen VIKTig, ung och stolt – en nationell konferens om barns och ungdomars olika villkor för ett hälsosamt liv. Bland talarna fanns Per Nilsson, generaldirektör, Ungdomsstyrelsen; Cecilia Björklund Dahlgren, Statens kulturråd; Ilija Batljan, KS:s ordförande, Nynäshamns kommun och Peter Friberg, professor, Sahlgrenska Akademin. Dokumentationen gjordes av Marit Larsdotter, konferensdokumentation.se 

Swedish Steel

Erik Mattsson var moderator under årets internationella seminarium i anslutning till utdelningen av Swedish Steel Prize på Chinateatern i Stockholm. Årets tema var ”PLAY – the key to innovation” och Erik gjorde det sammanhållande temat tydligt genom en serie övningar och en egenhändigt formulerad ”lekteori” om konsten hur man leker.

Förebygg.nu

Marit Larsdotter var moderator under konferensen Förbygg nu i regi av Alkoholkommittén, Statens Mobilisering mot narkotika och Länsstyrelsen Västra Götalands län, Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen, Polismyndigheten i Västra Götaland och Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, Kunskapskällar´n Göteborgs Stad, Drogförebyggarna Västra Götaland och Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland. Övriga moderatorer under dagarna var Erik Blix och Britt-Marie Mattsson.

Clownferens i Malmö

Erik Mattsson var moderator på den Clownferens som anordnades den 31/5 i Malmö. Konferensen – som var mer än en vanlig konferens – hade till syfte att avsluta ett utvecklingsprojekt för sjukhusclowner inom Clownronden i Skåne. Bland talarna fanns läkare, forskare och clownerna själva. På scenen fanns också Caroline Simonds, som själv var med och grundade den första professionella gruppen av sjukhusclowner (The Big Apple Circus Clown Care Unit) i New York. Med bland talarna fanns också Clownrondens beskyddare Bodil Jönsson, professor i Lund.

Sveriges Barnläkarförening, Helsingborg

Erik Mattsson, ledde plenumdelen under Barnläkarveckan 2006. Dagens två teman var Omsorgssvikt samt Säkerhet i vården och bland talarna fanns: professor Anders Broberg, lagman Pia Johansson, fil dr Karin Lundén, Socialstyrelsens Per Manhem, professor Sidney Dekker, överläkare Johan Bobeck samt docent Ulf Westgren och Boel Andersson Gäre.

Konsumentdagen, Stockholm

På scenen på Mondo vid Medborgarplatsen i Stockholm, inför 220 personer, samtalade man om rättvis handel med Maria Erixon, Nudie Jeans, Hanna Johansson från Fair Trade Center och Renée Andersson miljö- och etikansvarig på Indiska. Moderator var Marit Larsdotter.

”Mötet med barnet”, Stockholm

Socialdepartementet arrangerade i samarbete med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting en nationell konferens om hur vi bäst tillgodoser barns och ungas särskilda behov inom vården. Bland talarna fanns socialminister Berit Andnor, Ylva Johansson, Vård- och äldreomsorgsminister, Anders Hjern, Socialstyrelsen, Kjell Asplund, Generaldirektör Socialstyrelsen, Håkan Sörman, VD Sveriges kommuner och Landsting samt Lena Nyberg, Barnombudsmannen. Moderator var Erik Mattsson.