Avfall Sverige

Branschorganisationen Avfall Sverige hade höstmöte på Clarion Hotel Sign i Stockholm 11–12 november. Modererade gjorde Staffan Lindberg som även stod för underhållningen på kvällen. Årets tema var avfallshierarkin. Alltså vilka metoder som bör användas för att nå ett kretsloppssamhälle som inte producerar sopor utan bara potentiella resurser. Staffan bjöd på sin bejublade sopsorteringssketch och avslutade mötet med en slängpolska.

Etik och Textil i Borås

Etik_och_textil-Folkuniversitetet, Textilmuseet, Proteko och Konsument Borås arrangerade ett halvdagsseminarium med tema Etik och Textil i oktober 2014. Seminariet var välbesökt och efteråt kommenterade en av arrangörerna:

Ingemar Tigerberg gjorde ett påläst och insatt intryck och formulerade frågeställningarna på ett relevant sätt till debattörerna. Han fick dagen att kännas genomtänkt och proffsig, en röd tråd från början till slut.

Göteborg International Film Festival

gffAlla mår bra?! Var rubriken för ett seminarium om filmarbetares arbetsmiljö som arrangerade av Teaterförbundet och dess filmavdelning under årets Göteborg International Film Festival. Nicklas Kartengren från Moderator.se ledde ett panelsamtal med filmarbetare, Arbetsmiljöverket, filmproducenter, skyddsombud m fl och diskuterade olika sätt att bedriva arbetsmiljöfrågor för att stärka den svenska filmproduktionen.

SNSF

Erik Mattsson var moderator under tre dagar under SNSFs (Svensk njurmedicinsk förening) årliga konferens. Temat för årets möte var ”Nutidsinspiration och framtidsvisioner”! SNSF:s Njurmedicinska Vårmöte 2011 hölls på Chalmers i Göteborg.

 

Tjejjouren.se

Sveriges alla tjejjourer samlades för stormöte för att diskutera och ta beslut om deras gemensamma satsning tjejjouren.se  Sofia Karlsson var mötesledare och moderator och bidrog till att mötet blev en succé.

CAN-Dagen

Nicklas Kartengren var talare och moderator vid ”CAN-Dagen – Vart femte barn”, en konferens om barn i familjer med missbruk. Under dagen ingick en utfrågning av Maria Larsson (KD) och ett panelsamtal.

D som i demokrati, Stockholm

Den 10/3 gick konferensen ”D som i demokrati och dialog” av stapeln i Stockholm. Konferensen arrangeras av organisationer inom den ideella sektorn och årets tema var förnyelse. Erik Mattsson, Moderator.se var moderator för konferensen och Charlotte Signahl, Moderator.se ledde ett av samtalen. Läs mer på konferensen hemsida www.dsomidemokrati.se


Förebygg.nu

Marit Larsdotter var moderator under konferensen Förbygg nu i regi av Alkoholkommittén, Statens Mobilisering mot narkotika och Länsstyrelsen Västra Götalands län, Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen, Polismyndigheten i Västra Götaland och Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, Kunskapskällar´n Göteborgs Stad, Drogförebyggarna Västra Götaland och Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland. Övriga moderatorer under dagarna var Erik Blix och Britt-Marie Mattsson.

Clownferens i Malmö

Erik Mattsson var moderator på den Clownferens som anordnades den 31/5 i Malmö. Konferensen – som var mer än en vanlig konferens – hade till syfte att avsluta ett utvecklingsprojekt för sjukhusclowner inom Clownronden i Skåne. Bland talarna fanns läkare, forskare och clownerna själva. På scenen fanns också Caroline Simonds, som själv var med och grundade den första professionella gruppen av sjukhusclowner (The Big Apple Circus Clown Care Unit) i New York. Med bland talarna fanns också Clownrondens beskyddare Bodil Jönsson, professor i Lund.

Sveriges Barnläkarförening, Helsingborg

Erik Mattsson, ledde plenumdelen under Barnläkarveckan 2006. Dagens två teman var Omsorgssvikt samt Säkerhet i vården och bland talarna fanns: professor Anders Broberg, lagman Pia Johansson, fil dr Karin Lundén, Socialstyrelsens Per Manhem, professor Sidney Dekker, överläkare Johan Bobeck samt docent Ulf Westgren och Boel Andersson Gäre.

Konsumentdagen, Stockholm

På scenen på Mondo vid Medborgarplatsen i Stockholm, inför 220 personer, samtalade man om rättvis handel med Maria Erixon, Nudie Jeans, Hanna Johansson från Fair Trade Center och Renée Andersson miljö- och etikansvarig på Indiska. Moderator var Marit Larsdotter.