Erik Mattsson

Ola KjelbyeErik Mattsson är utbildare i kommunikation och moderator.  Under åren har han lett mängder av möten från regeringsuppdrag, med ministrar i publiken, till workshops för kommunfolk och konferenser om kreativitet. Erik arbetar alltid i dialog med publiken och har skapat flera material för kommunikationsträning. Erik arbetar med humor som vapen och lockar ofta till både skratt och insikter. Han är i grunden statsvetare med retorik, matematik, fysik och historia i bagaget. Tillsammans med Anna Jöborn har han skrivit den prisbelönta Möteskokboken som vår utbildning Mötesledning i praktiken bygger på, och som alla våra moderatorer erbjuds att gå.

Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson är föreläsare och kursledare i kommunikation/bemötande, presentationsteknik, mötesteknik och i konsten att skriva så att folk vill läsa samt verksam som moderator. Uppdragsgivare är allt från myndigheter, kommuner och landsting till stora och små företag. Fredrik är (tillsammans med Mia Peterson) kursansvarig för Ordrums utbildning till Mötesledare i två steg, där han lär ut konsten att få möten att bli effektiva, kreativa och lustfyllda. Han är också redaktör för Retorik.se, Ordrums sida om retorik och språkliga spaningar. Fredrik är journalistutbildad vid Uppsala universitet, har en fil. kand i litteraturvetenskap och har arbetat som chefredaktör. Han har också en lång erfarenhet som improvisatör och skådespelare, vilket kommer väl till pass också i rollen som kursledare, moderator, föreläsare och rådgivare. Här kan du läsa ett personporträtt i Upsala Nya Tidning.

Marie Westling

Marie Westling är processledare och utbildare i workshopsteknik och metoder för att leda och stödja grupper och utveckling. Marie har sex års erfarenhet av
arbete med utbildning och kompetensplanering inom statliga myndigheter. Marie har studerat beteendevetenskap och pedagogik och är även utbildad MOD-ledare med fokus på etnicitet och diskriminering. Som processledare leder Marie både små och stora konferenser, workshops, utbildningar, teambuildingaktiviteter m. m. Marie har genomgått Ordrums Diplomutbildning till Mötesledare, steg 1-4.

Mia Peterson


Mia Peterson
är utbildare, processledare och coach. Hon arbetar även som föreläsare, aktör och dramapedagog. Mia har en fil. kand. i dramapedagogik samt studier i genusvetenskap, utbildningar som UGL, HALT, Värdesättande samtal och organisationspedagogik i bagaget. Mia är (tillsammans med Fredrik Mattsson) kursansvarig för Ordrums Mötesledarkurs. Mia har varit verksamhetsledare för Teatertakets uppdragsverksamhet i Uppsala.

Niklas Lundblad

Niklas-LundbladNiklas Lundblad är förutom moderator också föreläsare, programledare, coach och författare med 20 års erfarenhet av chefs- ledar- och medarbetarutveckling. Niklas har en fil.kand. i samhälls/beteendevetenskap samt forskarutbildning i pedagogik vid Uppsala universitet. I många år arbetade han på Uppsala universitets konsultbyrå IPF som seniorkonsult och utvecklingschef. Idag kombinerar han arbete i det egna företaget Lundblad organisation och ledarskap AB med att vara chef för chefs- och ledarutvecklingen vid Sveriges lantbruksuniversitet/SLU. Niklas är författare till böcker som Fönster mot framtiden och Spanarna på Future Street och har också en bakgrund som artist/skådespelare och idrottsman på elitnivå. Niklas har stor erfarenhet av att leda större konferenser och möten. Bland mycket annat skapade och ledde han i 12 år den, i det närmaste institutionaliserade, konferensen Spanarna på Future Street i Uppsala.

 

Patrik Hadenius

Patrik-HadeniusPatrik Hadenius är språkvetare, publicist, moderator och föreläsare. Han har arbetat som vetenskapsjournalist och redaktör, bland annat på Dagens Nyheter, och har grundat Språktidningen, Modern Psykologi och Modern Filosofi. Han är nu chefredaktör på Språktidningen och Forskning & Framsteg. För sitt arbete med bland annat Språktidningen utsågs han till hedersdoktor vid Göteborgs universitet 2012. Han har också nominerats till Stora Journalistpriset. Patrik är uppskattad som föreläsare för sin lediga stil, där han kombinerar vetenskaplig skärpa med humor och värme – inte olikt konceptet för prisvinnande Språktidningen. Det ska vara lockande, intressant, välgrundat och gärna en smula utmanande. Som moderator är Patriks viktigaste ledstjärna att det i första hand är föredragshållare och paneldeltagare som ska synas. Patrik Hadenius har många seminarier och konferenser på sin meritlista, bland annat de uppskattade Språkforum och Hjärndagen samt flera olika seminarier under Almedalsveckan.