Dialogmöte om neurologi, psykiatri och habilitering

Den 27 mars 2014 anordnade Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus’ område för neurologi/psykiatri/habilitering ett dialogmöte på Draken, Folkets hus, i Göteborg. Sara Gunnarsdotter modererade dagen.

Hundra specialister och forskare från barnsjukhuset fanns till hands för att resonera och diskutera med mångdubbelt fler yrkesverksamma och beslutsfattare från bland annat förskola/skola, socialtjänst och sjukvård som hade hörsammat inbjudan. Ämnena spände över epilepsi, skolvägrare, fetma, ADHD, appar, diabetes, brottsutsatta barn, dyslexi och mycket annat. Dialogstunderna varvades med gemensamma föreläsningar och frågestunder i den mäktiga gamla biografsalongen.