Antoni Lacinai

Antoni Lacinai anlitas som moderator och facilitator i många olika branscher, både på svenska och engelska. Han är också föreläsare och kommunikationstränare, och har skrivit ett flertal böcker i området, bland annat Sveriges första bok om hur man leder seminarier och konferenser, Moderera mera.  Som moderator tycker han att förberedelser är enormt viktigt, och arrangörer uppskattar också hans förmåga att skapa en positiv, prestigelös atmosfär till fördel för både publiken och talarna.

Charlotte Signahl

Charlotte Signahl är moderator, processledare och utbildare bl. a. inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Hon har arbetat med Sensus studieförbund och varit ansvarig för att ta fram materialet Vuxendialog. Charlotte har också varit ordförande för URIX och varit förbundsordförande i Röda korsets ungdomsförbund. I utbildningsbagaget har hon universitets- och högskolekurser i sociologi, psykologi, historia och teologi, liksom flera ledarskaps- och coachutbildningar. Charlotte har även haft flera andra ideella uppdrag, styrelseuppdrag i myndigheter och arbetat åtta år i hemtjänsten. Charlotte har genomgått Ordrums Diplomutbildning till Mötesledare, steg 1-2.

Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson är föreläsare och kursledare i kommunikation/bemötande, presentationsteknik, mötesteknik och i konsten att skriva så att folk vill läsa samt verksam som moderator. Uppdragsgivare är allt från myndigheter, kommuner och landsting till stora och små företag. Fredrik är (tillsammans med Mia Peterson) kursansvarig för Ordrums utbildning till Mötesledare i två steg, där han lär ut konsten att få möten att bli effektiva, kreativa och lustfyllda. Han är också redaktör för Retorik.se, Ordrums sida om retorik och språkliga spaningar. Fredrik är journalistutbildad vid Uppsala universitet, har en fil. kand i litteraturvetenskap och har arbetat som chefredaktör. Han har också en lång erfarenhet som improvisatör och skådespelare, vilket kommer väl till pass också i rollen som kursledare, moderator, föreläsare och rådgivare. Här kan du läsa ett personporträtt i Upsala Nya Tidning.

Magnus Anclair

Magnus Anclair är moderator, workshopledare och producent av konferenser, debatter och seminarier. Magnus har under 15 års tid på olika sätt arbetat med möten, med fokus på främst samhällsfrågor och demokrati. Uppdrags- och arbetsgivare har varit bland andra Regeringskansliet, Demokratiinstitutet, Mälardalsrådet och Sveriges Kommuner och Landsting. Magnus gillar både de stora formaten där många människor samlas – med interaktivitet och mentometerknappar – och de mindre sammanhangen där samtalet är i fokus. Magnus har genomgått Ordrums Diplomutbildning till Mötesledare, steg 1-2.

Marie Westling

Marie Westling är processledare och utbildare i workshopsteknik och metoder för att leda och stödja grupper och utveckling. Marie har sex års erfarenhet av
arbete med utbildning och kompetensplanering inom statliga myndigheter. Marie har studerat beteendevetenskap och pedagogik och är även utbildad MOD-ledare med fokus på etnicitet och diskriminering. Som processledare leder Marie både små och stora konferenser, workshops, utbildningar, teambuildingaktiviteter m. m. Marie har genomgått Ordrums Diplomutbildning till Mötesledare, steg 1-4.

Mattias Flising

Mattias_FlisingMattias Flising är processledare och moderator, för honom är ”en sanning bara en dålig ursäkt för att slippa diskutera”. Han trivs bäst i de öppna processerna, med brainstorming, påverkanstorg och Open Space. Målet är att få deltagare att tänka i nya banor, ställa sig nya frågor och hitta gemensamma lösningar istället för att fastna i skyttegravspositioner. Tekniken är provocerande frågor, vilda fantasier och öppna mötesformer, men han kan samtidigt konkretisera fantasierna till strategier och frågorna till handlingsplaner. Mattias har också utvecklat flera metodmaterial. Mattias har genomgått Ordrums Diplomutbildning till Mötesledare, steg 1.

Mia Peterson


Mia Peterson
är utbildare, processledare och coach. Hon arbetar även som föreläsare, aktör och dramapedagog. Mia har en fil. kand. i dramapedagogik samt studier i genusvetenskap, utbildningar som UGL, HALT, Värdesättande samtal och organisationspedagogik i bagaget. Mia är (tillsammans med Fredrik Mattsson) kursansvarig för Ordrums Mötesledarkurs. Mia har varit verksamhetsledare för Teatertakets uppdragsverksamhet i Uppsala.

Monica Utterdahl


Monica-Utterdahl_320x240Monica Utterdahl
leder processer i lednings- och arbetsgrupper som vill utveckla verksamhet och samarbete. Hon arbetar även med konflikthantering och medling. Genom sin breda erfarenhet som linje- och stabschef är hon väl förankrad i näringslivet. Monica är kunnig, rak och lyhörd. Monica leder gruppens processer med lugn, tydlighet och mycket klokskap. Hon har en förmåga att få människor att känna sig trygga och delaktiga. Monicas långa erfarenhet av arbete med grupprocesser har givit henne en god förmåga att stödja gruppers utveckling. Monica har genomgått Ordrums Diplomutbildning till Mötesledare, steg 1-2.

Niklas Lundblad

Niklas-LundbladNiklas Lundblad är förutom moderator också föreläsare, programledare, coach och författare med 20 års erfarenhet av chefs- ledar- och medarbetarutveckling. Niklas har en fil.kand. i samhälls/beteendevetenskap samt forskarutbildning i pedagogik vid Uppsala universitet. I många år arbetade han på Uppsala universitets konsultbyrå IPF som seniorkonsult och utvecklingschef. Idag kombinerar han arbete i det egna företaget Lundblad organisation och ledarskap AB med att vara chef för chefs- och ledarutvecklingen vid Sveriges lantbruksuniversitet/SLU. Niklas är författare till böcker som Fönster mot framtiden och Spanarna på Future Street och har också en bakgrund som artist/skådespelare och idrottsman på elitnivå. Niklas har stor erfarenhet av att leda större konferenser och möten. Bland mycket annat skapade och ledde han i 12 år den, i det närmaste institutionaliserade, konferensen Spanarna på Future Street i Uppsala.

 

Sofia Karlsson

Sofia_KarlssonSofia Karlsson är moderator och processledare som har sin bakgrund i det civila samhället både som anställd och förtroendevald. Sofia har t.ex. varit ordförande för Sveriges Förenade studentkårer, Talesperson för Feministisk initiativ och kommunikationschef på IOGT-NTO. Sofia inspirerar och provocerar. Humor är ett verktyg som Sofia gärna använder och anpassar till vilken typ av möten, sammankomst eller konferens det är. Sofia beskrivs ofta som just rolig, men även tydlig och trygg och som på bra sätt för mötet framåt. Sofia är bra på att se helheter och förmedla det, att dela upp komplicerade processer och göra dem överskådliga och angripbara för att få med alla i en grupp. Förutom moderators uppdrag arbetar Sofia som konsult i byrån Karlsson & Wiktorsson där många av uppdragen handlar om att ge chefer stöd i både längre strategiska processer och i det dagliga ledarskapet.