Charlotte Signahl

Charlotte Signahl är moderator, processledare och utbildare bl. a. inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Hon har arbetat med Sensus studieförbund och varit ansvarig för att ta fram materialet Vuxendialog. Charlotte har också varit ordförande för URIX och varit förbundsordförande i Röda korsets ungdomsförbund. I utbildningsbagaget har hon universitets- och högskolekurser i sociologi, psykologi, historia och teologi, liksom flera ledarskaps- och coachutbildningar. Charlotte har även haft flera andra ideella uppdrag, styrelseuppdrag i myndigheter och arbetat åtta år i hemtjänsten. Charlotte har genomgått Ordrums Diplomutbildning till Mötesledare, steg 1-2.Här hittar du exempel på Charlottes uppdrag

Marie Westling

Marie Westling är processledare och utbildare i workshopsteknik och metoder för att leda och stödja grupper och utveckling. Marie har sex års erfarenhet av arbete med utbildning och kompetensplanering inom statliga myndigheter. Marie har studerat beteendevetenskap och pedagogik och är även utbildad MOD-ledare med fokus på etnicitet och diskriminering. Som processledare leder Marie både små och stora konferenser, workshops, utbildningar, teambuildingaktiviteter m. m. Marie har genomgått Ordrums Diplomutbildning till Mötesledare, steg 1-4.