Business Arena

Sedan 2013 har Karin Klingenstierna anlitats återkommande som moderator på Business Arena, Nordens största mötesplats för ledare  i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn, i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. Business Arena växer stadigt från år till år. Fokusfrågor för Karin har bl a varit stadsutveckling , infrastruktur, hållbarhet och regionala styrkor . I  Stockholm 2018 hade hon som omväxling nöjet att leda ett samtal om ledarskap. I panel fanns tre tunga och  frispråkiga förebilder, Amelia Adamo, Isabella Löwengrip och Christina Saliba. Det blev en livlig och underhållande diskussion!

”Karin är professionell och lyhörd i sitt arbete. Det är alltid en fröjd att arbeta med henne som moderator på våra kongresser runt i Sverige. Hon gör alltid god research inför sina uppdrag och kommer väl förberedd. Karin har en fantastisk inlevelseförmåga och en unik approach.”

Sweden Urban Arena

Sweden Urban Arena  är en nationell mötesplats där intressenter inom köpcentrum och cityhandel, detaljhandel, Food & Beverage samt stads- och platsutveckling kan  inspireras i arbetet med att utveckla morgondagens mötes- och handelsplatser. Arrangörer är branschorganisationerna Svenska Stadskärnor, Sveriges Centrumutvecklare och Nordic Council of Shopping Centers. Karin har fått förtroendet att moderera tre plenum och parallella seminarier under SUA. Här med Anna Kinberg Batra i ett av hennes första föreläsningsuppdrag.