Business Arena

Sedan 2013 har Karin Klingenstierna anlitats återkommande som moderator på Business Arena, Nordens största mötesplats för ledare  i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn, i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. Business Arena växer stadigt från år till år. Fokusfrågor för Karin har bl a varit stadsutveckling , infrastruktur, hållbarhet och regionala styrkor . I  Stockholm 2018 hade hon som omväxling nöjet att leda ett samtal om ledarskap. I panel fanns tre tunga och  frispråkiga förebilder, Amelia Adamo, Isabella Löwengrip och Christina Saliba. Det blev en livlig och underhållande diskussion!

”Karin är professionell och lyhörd i sitt arbete. Det är alltid en fröjd att arbeta med henne som moderator på våra kongresser runt i Sverige. Hon gör alltid god research inför sina uppdrag och kommer väl förberedd. Karin har en fantastisk inlevelseförmåga och en unik approach.”