Våra tjänster

Vi hjälper dig med:

– Moderator eller mötesledare
– Mötesdesign
– Coaching eller rådgivning till moderatorer

Här hittar du alla våra moderatorer.

Välkommen att titta runt!

Moderator.se – vilka är vi?

Moderator.se är ett nätverk skapat av moderatorer. Vi är inte en vanlig förmedlingstjänst. Vi är ett antal personer med samma grundtankar kring hur man skapar det goda mötet. Alla moderatorer på Moderator.se erbjuds en utbildning som bygger på Möteskokboken 1 och 2.

MkbI+II_omslag_ill

Edutainment, underhållning eller blodigt allvar?

Många av våra moderatorer har flera strängar på sin lyra och är förutom skickliga mötesledare också föreläsare, musiker, improvisationsskådespelare eller stå-uppkomiker. Vill du ha både en moderator, en föreläsare och en underhållare så kan du få allt i en och samma person.

Experter på processer!

En vanlig fråga när det handlar om konferenser är om man måste ha en moderator som verkligen kan ämnet. Vårt svar är att det ofta är en fördel om moderatorn inte är ämnesexpert för då kommer hon att våga ställa förklarande frågor kring begrepp och definitioner. Påfallande ofta visar det sig sedan att många i rummet hade samma frågor. Moderatorn är expert på att skapa goda möten och den expertkunskapen är viktigast i mötesledarrollen.

Vad gör vi?

Det goda mötet skapas av en duktig moderator utrustad med effektiva mötesmetoder. Så enkelt är det.

Dialog mer än skjutjärn

Våra moderatorer skapar goda möten. Vårt mål är aldrig att få någon att tappa fattningen eller stå svarslös, som det ibland tycks vara i utfrågningar. Vi tror på dialog mer än på skjutjärn.

Mötesmetoder

Motesplan

Det finns mötesmetoder för alla upptänkliga syften. Många av de mötesmetoder vi använder oss av finns beskrivna i vår bok Möteskokboken och några av dem finns också i vår gratis-app Mötesplan för iPhone. Här följer ett par exempel:

Parsamtal

Ett litet reflekterande samtal i par efter ett mötesmoment, följt av ett par snabba intervjuer med några av deltagarna.

Scensamtal

En intervju med en person på scenen.

Publikpanel

Ett samtal där paneldeltagarna ställer frågor till publiken i stället för tvärtom.

Planeringsvägg

En teknik för att planera sin verksamhet på kort och lång sikt.

Ståröstning

En värderingsövning där deltagarna får ta ställning till frågor genom att resa sig upp om de håller med.

Tvärtom

En teknik som går ut på att man vänder på frågeställningen för att generera kloka lösningar.

Parallelldebatt

En diskussion där alla deltagarna får argumentera antingen för- eller emot ett påstående.

Mötesexempel

ACCT

Det medicintekniska företaget Wellspect Helth Care har vid två tillfällen samlat världsledande professorer och doktorer i Göteborg för ett två dagars symposium. (I mars 2017 samt i november 2018). Vid båda dessa tillfällen var Frida Zetterström moderator och ledde konferenserna med säker hand. Då deltagarna var från hela världen hölls allt på engelska och Frida …

Kick off för Serneke

Under en heldag i oktober 2018 höll entreprenadföretaget Serneke kick off på hotell Steam i Västerås. Dagen bestod dels i en regelrätt konferens med föreläsningar och paneldebatter, dels i en workshop del där samtliga 400 deltagare aktiverades, och dels i en middag med prisutdelning och underhållning på kvällen. Frida Zetterström var mycket uppskattad moderator och …

Valdebatt i Uppsala

I den stora salen i Uppsala Konsert och Kongress gick den 31 augusti debattens vågor höga mellan företrädare för landets riksdagspartier. Åhörare omkring 900 elever och lärare från Uppsala yrkesgymnasium och under de två timmarna fick vi veta mer om vad partierna tyckte i frågor om hållbar utveckling, migration och landsbygdsutveckling, till exempel. Moderator var …

Vad kostar det?

Priset varierar utifrån förberedelsetid, antalet deltagare och vilken moderator du väljer. Konferensuppdrag kostar också i regel mer än ett internt processmöte.

Prisnivå

Vi tar i regel 20 000 – 70 000 kr för ett uppdrag. Normalt ingår förberedelsearbetet och ett förmöte i priset. Resekostnad och eventuell övernattning tillkommer dock.

Kontakta oss, så ger vi dig en offert på just ditt uppdrag.